Pages Navigation Menu

Projekteerimine, kontrollmõõtmine, elektriaudit, elektrikäit jpm

Litsentsid ja sertifikaadid

OÜ Elexdre omab elektritööde teostamiseks alljärgnevaid litsentse:

Eestis elektritööde teostamiseks: A-pädevus, MTR reg. nr. TEL002097
Soomes elektritööde teostamiseks: Sähköpädevyys 1, reg. nr. 19342
Rootsis elektritööde teostamiseks: ABL